ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
990
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,001
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,760
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208

ประชาสัมพันธ์  ลองกองแดนใต้จากเกษตรจังหวัดยะลา สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-112659-60,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
14 กันยายน 2564

แจ้งยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2 ),องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
13 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
10 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และเสนอให้นายอำเภออมก๋อยพิจารณาอนุมัติ ตามนัยมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ นายอำเภออมก๋อย ได้พิจารณาลงนามอนุมัติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียบร้อยแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

02 กันยายน 2564

จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
02 กันยายน 2564

กองช่างได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟกิ่งโซล่าเซลล์ ณ บ้านยางเปียง  หมู่ที่ 2 และบ้านยางเปียงใต้ หมู่ที่16 (เสาสูง 6เมตร),องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
26 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
19 สิงหาคม 2564

ความรู้เกี่่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
19 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
19 สิงหาคม 2564

นายชลพรรษ  ชาญเชี่ยว ปลัดอำเภออมก๋อย เป็นตัวแทนของอำเภออมก๋อย ได้มอบอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง COVID-19 ตำบลยางเปียง,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
19 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
13 สิงหาคม 2564

งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควัน และกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยาน,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
06 สิงหาคม 2564

จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
04 สิงหาคม 2564

เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
02 สิงหาคม 2564

ถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดบ้านหลวง  วัดบ้านโป่ง วัดบ้านยางเปียง  สำนักสงฆ์บ้านนาไคร้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2564  ท่านนายก ร่วมกับเจ้าหน้าที่  พนักงาน อบต.ยางเปียงร่วมกันถวายเทียนพรรษา  ประจำปี  2564 

29 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (105 รายการ)