ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,139
เดือนที่แล้ว
1,441
ปีนี้
1,139
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
20,898
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175

นางแสงเดือน ขุนทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางแสงเดือน ขุนทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวเรณู บุษดาคำ
ครู คศ.2


นางสร้อยทอง ขันแก้วกาศ
ครู คศ.1


นางศรีไพร อภิบาลกุญชร
ครู คศ.1


นางวิมลรัตน์ สุยะ
ครู คศ.1


นางสาวจีราวรรณ แสนใจอิ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสายสมร บุษบาผล
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวชานิภา ชนาธิปธนนันท์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพิทยา วนาสมบูรณ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา วนาวิเศษศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นายบัญชา โป๊ะคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจาปา กลิ่นขจรไกล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพัชรี วนาสมบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก