ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,139
เดือนที่แล้ว
1,441
ปีนี้
1,139
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
20,898
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175

นายพัฒนาเกียรติ ใหญ่วงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายพัฒนาเกียรติ ใหญ่วงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายวศิน ศรสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายธนวัฒน์ จาพา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.


นายศักดิ์ชัย พรหมเสน
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)


นางเพชรรัตน์ พรหมเสน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวรรณพา วงษ์แปง
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


ว่าที่ร้อยตรีหญิงณภัค สหายมิตร
ผช.นักวิชาการเกษตร


นายกำพล ก่ำเปี้ย
ผช.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางบุญชิรา เปียงอุทา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


นายพิชิต โกพอ
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางอมลวรรณ ไพรพนากุล
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวสายพิน โกพอ
ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร


นายณัฐพงษ์ เต๋จ๊ะนันท์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายประสิทธิ์ ฟองตายา
พนักงานขับรถยนต์


นายประเสริฐ สุทธา
คนสวน


นางกชพร แสนใจอิ
แม่ครัว


นายบุญชื่น ปันศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสมพงษ์ แสนใจอิ
พนักงานขับรถยนต์


นายธีรสิทธุ์ วิภาคีรี
คนงานทั่วไป


นางกิ่งกาญจน์ สุภา
คนงานทั่วไป


นายบุญญวัฒน์ บรรพตกุญชร
คนงานทั่วไป


นายลือโซ๊ะ ก้านต่อดอก
คนงานทั่วไป


นายประจักษ์ สาธิตบุญ
คนงานทั่วไป


นางสาวทัตพิชา ปู่สันจร
คนงานทั่วไป