11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือ นายก อบต. ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
1,740
เดือนที่แล้ว
1,884
ปีนี้
1,740
ปีที่แล้ว
18,790
ทั้งหมด
40,289
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125

ลำดับรายการวันที่
1เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256323 ธ.ค. 2563
2นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256313 พ.ย. 2563
3เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.25634 พ.ย. 2563
4นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 25634 ส.ค. 2563
5เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.256331 ก.ค. 2563
6กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25636 ก.ค. 2563
7รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25636 ก.ค. 2563
8ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป6 ก.ค. 2563
9ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25636 ก.ค. 2563
10นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256316 มี.ค. 2563
11เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256310 มี.ค. 2563
12นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 25636 ม.ค. 2563
13นัดประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 พ.ย. 256226 พ.ย. 2562
14เรียกประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25628 พ.ย. 2562
15นัดประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 24 ต.ค. 256224 ต.ค. 2562
16นัดประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 ส.ค. 256226 ส.ค. 2562
17นัดประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 20 ส.ค. 256220 ส.ค. 2562
18เรียกประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 9 ส.ค. 2562
19นัดประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8 ก.ค. 25628 ก.ค. 2562
20เรียกประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25623 ก.ค. 2562

12  >> >|