ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,033
เดือนที่แล้ว
2,736
ปีนี้
21,380
ปีที่แล้ว
18,790
ทั้งหมด
59,929
ไอพี ของคุณ
3.236.225.157

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเร่ิมประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก 25 ก.พ. 2564
2เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256323 ธ.ค. 2563
3นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256313 พ.ย. 2563
4เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.25634 พ.ย. 2563
5นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 25634 ส.ค. 2563
6เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.256331 ก.ค. 2563
7กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25636 ก.ค. 2563
8รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25636 ก.ค. 2563
9ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป6 ก.ค. 2563
10ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25636 ก.ค. 2563
11นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256316 มี.ค. 2563
12เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256310 มี.ค. 2563
13นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 25636 ม.ค. 2563
14นัดประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 พ.ย. 256226 พ.ย. 2562
15เรียกประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25628 พ.ย. 2562
16นัดประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 24 ต.ค. 256224 ต.ค. 2562
17นัดประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 ส.ค. 256226 ส.ค. 2562
18นัดประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 20 ส.ค. 256220 ส.ค. 2562
19เรียกประขุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 9 ส.ค. 2562
20นัดประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8 ก.ค. 25628 ก.ค. 2562

12  >> >|