ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
990
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,001
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,760
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น21 เม.ย. 2564
2การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้1 เม.ย. 2563
3วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน1 เม.ย. 2563
4หลักการของการบริหารจัดการความรู้1 เม.ย. 2563
5แผนจัดการความรู้ในองค์กร1 เม.ย. 2563
6คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ3 มิ.ย. 2562
7คู่มือ เอกสาร ประกอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบบแท่ง3 มิ.ย. 2562
8คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น3 มิ.ย. 2562
9คู่มือหนังสือราชการ3 มิ.ย. 2562
10งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธ3 มิ.ย. 2562
11แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ3 มิ.ย. 2562

1