11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือ นายก อบต. ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
1,740
เดือนที่แล้ว
1,884
ปีนี้
1,740
ปีที่แล้ว
18,790
ทั้งหมด
40,289
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น21 เม.ย. 2564
2การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้1 เม.ย. 2563
3วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน1 เม.ย. 2563
4หลักการของการบริหารจัดการความรู้1 เม.ย. 2563
5แผนจัดการความรู้ในองค์กร1 เม.ย. 2563
6คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ3 มิ.ย. 2562
7คู่มือ เอกสาร ประกอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบบแท่ง3 มิ.ย. 2562
8คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น3 มิ.ย. 2562
9คู่มือหนังสือราชการ3 มิ.ย. 2562
10งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธ3 มิ.ย. 2562
11แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ3 มิ.ย. 2562

1