ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,441
ปีนี้
1,279
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
21,038
ไอพี ของคุณ
54.208.73.179

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ผลการพิจารณารายชื่อประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจาการได้รับผลกระทบจากมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด -19) รอบที่ 128 ก.ย. 2563
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง นโยบายและความโปร่งใส23 ก.ค. 2563
3แต่งตั้งพนักงานจ้างดูแลรับผิดชอบรถส่วนกลาง1 ก.ค. 2563
4การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน11 ก.ค. 2561
5มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน10 ก.ค. 2561

1