11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือ นายก อบต. ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
1,740
เดือนที่แล้ว
1,884
ปีนี้
1,740
ปีที่แล้ว
18,790
ทั้งหมด
40,289
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 13 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
หลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี 13 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
ใบลาพักผ่อน ลากิจ 9 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศ 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยว 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวช 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำ 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชา 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1