ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
990
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,001
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,760
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208

โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ประจำปี 2563

ผลการปฎิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ประจำปี 2563 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ สำนักงานปลัดฯ    ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ และดำเนินชีวิต โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การคลุมโคนต้นไม้ผลด้วยฟาง การบำรุงดินด้วยปอเทือง การปล่อยพันธุ์ปลา เป็นต้น


 
18 กันยายน 2563