ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
840
เดือนที่แล้ว
1,527
ปีนี้
5,385
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
25,144
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านยางเปียง โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการสื่อสารเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น

08 กันยายน 2563

โครงการเยาวชนยางเปียงห่างไกลยาเสพติด ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดทำโครงการเยาวชนยางเปียงห่างไกลยาเสพติดวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตำบลยางเปียงเราห่างไกลจากยาเสพติด

 

27 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ร่วมกับ เทสบาลตำบลอมก๋อย และองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ พ.ศ.2563 ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

06 สิงหาคม 2563

โครงการควบคุมไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
25 มีนาคม 2563

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยางเปียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยางเปียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง (บ้านยางใต้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลยางเปียง ได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันสากลและกีฬาพื้นบ้าน

27 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมงานอากาศดีที่อมก๋อย ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมงานอากาศดีที่อมก๋อย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำนุบำรุงอนุรักษ์สืบสานเพื่อรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไปรวมถึงการจัดการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในอำเภออมก๋อยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อเป็นอำเภอท่องเที่ยวอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่องฤดูหนาว โดยการจัดงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น จัดแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการ บ้านจำลองสี่ชนเผ่าและการแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่า การประกวดสาวงามสี่ชนเผ่าอำเภออมก๋อย การแข่งขันทำอาหารสี่ชนเผ่า

07 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหลวงและวันที่13 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านยางเปียง โดยมีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก เช่นการเล่นเกมส์ต่างๆ การตอบปัญหาเชิงรางวัล การแสดงของเด็ก โดยได้จัดเตรียมของรางวัล เพื่อมอบให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ตำบลยางเปียง ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในตำบลยางเปียง

11 มกราคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)