ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
2,711
เดือนที่แล้ว
2,711
ปีนี้
14,441
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
87,530
ไอพี ของคุณ
3.236.27.143

นางอ้อยใจ สุภา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
081-9501005


นายพัฒนาเกียรติ ใหญ่วงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
096-5267941


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายฤทธิเกียรติ พิมที
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร 080-919-4070


นางอมลวรรณ ไพรพนากุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
080-1314469


นางสาวชญานุตม์ เริงไม
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
086-3349423


นายศักดิ์ชัย พรหมเสน
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
093-1748995


นายณัฐวุฒิ นะวะโต
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
063-1065378


นางเพชรรัตน์ พรหมเสน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
095-1340329


นางวรรณพา วงษ์แปง
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
095-2390078


ว่าที่ร้อยตรีหญิงณภัค สหายมิตร
ผช.นักวิชาการเกษตร
080-1344802


นายกำพล ก่ำเปี้ย
ผช.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
093-2514975


นางบุญชิรา เปียงอุทา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
091-8525606


นายพิชิต โกพอ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
088-4137248


นายณัฐพงษ์ เต๋จ๊ะนันท์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
097-2471991


นางกิ่งกาญจน์ สุภา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
080-6770188


นายประสิทธิ์ ฟองตายา
พนักงานขับรถยนต์
097-9475462นายประเสริฐ สุทธา
คนสวน
080-1266895นางกชพร แสนใจอิ
แม่ครัว
090-4657921


นายบุญชื่น ปันศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
093-1383968


นายสมพงษ์ แสนใจอิ
พนักงานขับรถยนต์
080-1342653


นายเกษม สันติในสวรรค์
คนงานทั่วไป
088-557-7967


นางธิดารัตน์ ไชยลังกา
คนงานทั่วไป
085-652-5452


นายพิชิตพล วงค์แต๋
คนงานทั่วไป
090-2631368นายวชิระ วงค์จี๋
คนงานทั่วไป
095-549-7621นายบุญญวัฒน์ บรรพตกุญชร
คนงานทั่วไป
085-7188779


นายลือโซ๊ะ ก้านต่อดอก
คนงานทั่วไป
093-1975580


นายบัณฑิต ใจตา
คนงานทั่วไป
097-9965097