ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
233
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
5,139
ปีนี้
31,848
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
104,937
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25665 เม.ย. 2566
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25659 ม.ค. 2566
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256515 พ.ย. 2565
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256515 ส.ค. 2565
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256510 ส.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 25654 เม.ย. 2565
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256524 มี.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256514 มี.ค. 2565
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25655 ม.ค. 2565
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียงคร้ังแรก ประจำปี พ.ศ.256427 ธ.ค. 2564
11รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 256430 ส.ค. 2564
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 256420 ส.ค. 2564
13รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 25649 มี.ค. 2564

1