ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
2,779
เดือนที่แล้ว
2,549
ปีนี้
8,136
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
81,225
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง การแ่บ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 19 พ.ค. 2565
2คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง การแ่บ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 27 ม.ค. 2565
3“คู่มือการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการลา”3 ม.ค. 2565
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด งค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 23 มิ.ย. 2564
5คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 16 มิ.ย. 2564
6คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง การแ่บ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 2 ก.พ. 2564
7คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง การแ่บ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 19 ม.ค. 2564
8คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 19 ม.ค. 2564
9คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 3 ก.ค. 2563
10คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 19 มิ.ย. 2563
11คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 21 ส.ค. 2562

1