ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
2,779
เดือนที่แล้ว
2,549
ปีนี้
8,136
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
81,225
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ-212 พ.ย. 2563
2การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์12 พ.ย. 2563
3การรับชำระภาษีป้าย12 พ.ย. 2563
4การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ-และทางเข้า-ออกของรถ-เพื่อการอื่นตามมาตรา-3412 พ.ย. 2563
5การแจ้งขุดดิน12 พ.ย. 2563
6การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-2212 พ.ย. 2563
7การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ12 พ.ย. 2563
8การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-3212 พ.ย. 2563
9การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ12 พ.ย. 2563
10คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ1 เม.ย. 2563
11คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ1 เม.ย. 2563

1