ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
234
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
5,139
ปีนี้
31,848
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
104,937
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำยางเปียง23 มิ.ย. 2565
2การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ-212 พ.ย. 2563
3การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์12 พ.ย. 2563
4การรับชำระภาษีป้าย12 พ.ย. 2563
5การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ-และทางเข้า-ออกของรถ-เพื่อการอื่นตามมาตรา-3412 พ.ย. 2563
6การแจ้งขุดดิน12 พ.ย. 2563
7การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-2212 พ.ย. 2563
8การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ12 พ.ย. 2563
9การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-3212 พ.ย. 2563
10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ12 พ.ย. 2563
11คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ1 เม.ย. 2563
12คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ1 เม.ย. 2563

1