ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
237
เดือนนี้
547
เดือนที่แล้ว
5,139
ปีนี้
32,085
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
105,174
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2566
2รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 เม.ย. 2565
3รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ก.ย. 2564
4รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 มิ.ย. 2564
5รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642 มิ.ย. 2564
6รายงานผลการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 2/2564 เพิ่มเติม รอบเดือน เมษายน พ.ศ.256427 เม.ย. 2564
7รายงานผลการประเมินครูวิทยฐานะชำนาญการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก18 ม.ค. 2564
8รายงานผลการพิจารณาการกลั่นกรองการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256316 ต.ค. 2563

1