ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
237
เดือนนี้
547
เดือนที่แล้ว
5,139
ปีนี้
32,085
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
105,174
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

ประวัติความเป็นมา

 

                    ความเดิมมีอยู่ว่า “ตำบลยางเปียง” หรือ “ยั้งเปียง” เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอฮอด ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอฮอดในปัจจุบัน  เพื่อหาที่ราบลุ่มในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เมื่อมาพบที่ราบลุ่มจึงหยุดตั้งถิ่นฐานโดยใช้ชื่อว่ายั้งเปียง ต่อมาเปลี่ยนเป็นยางเปียง และได้มีการจัดตั้งอำเภอ โดยแยกมาจากอำเภอฮอด เป็นกิ่งอำเภออมก๋อยในปี 2473 ต่อมายกฐานะเป็นอำเภออมก๋อยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ตำบลยางเปียง จึงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภออมก๋อย โดยแยกการปกครองเป็น 2 ตำบล คือตำบลยางเปียง และตำบลสบโขง ปัจจุบันตำบลยางเปียง แยกการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน

                    ตำบลยางเปียง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภออมก๋อย  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง  2  กิโลเมตร

     ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

     ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลแม่ตื่น และตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

                   เนื้อที่โดยประมาณ 485.75 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำกิน 7,121  ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทำนา 3,536 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 3,585  ไร่ พื้นที่ป่าสงวน  289,551 ไร่