ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
232
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
5,139
ปีนี้
31,848
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
104,937
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 30 มิ.ย. 2566สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 30 มิ.ย. 2566สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 13 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
หลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี 13 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
ใบลาพักผ่อน ลากิจ 9 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศ 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยว 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวช 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำ 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1